16/12/2021
18:00 - 19:00
Corvera (Centru Sociocultural de Les Vegues)
Ciclu Autores nel Camín. Alcuentru con Ruma Barbero, ganador nel 2019 del Premiu Alfonso Iglesias de Cómic en llingua asturiana cola obra Seltegu.