23/09/2021
19:00 - 20:00
L.lena
Circuitu Autores nel Camín. Alcuentru con Sidoro Villa, ganador nel 2020 del Premiu «Xosefa Xovellanos» de Novela en llingua asturiana cola obra El fervinchu.