03/11/2022
19:00 - 20:00
Uviéu (Biblioteca d'El Fontán).
Esti xueves preséntase Paez que nun foi ayeri, d'Ángel de la Calle. Esta obra foi gallardonada col XIII Premiu «Alfonso Iglesias» de Cómic en Llingua asturiana en 2021.