A Casa da Cultura das Figueiras acoye el mércoles 5 de mayo, ás sete da tarde, el Homenaxe ás nosas lletras, un acto xa tradicional na celebración da Semana das Lletras Asturianas. D’esta volta, nél vaise presentar el llibro Al aveiro d’un trabatel. Úa escoyeta de poesía contemporánea en gallego-asturiano, obra editada pol Goberno asturiano.

Por causa das medidas de seguranza ante a pandemia, el aforo da sala é mui reducido, así que quen quira asistir á presentación ten qu’apuntarse antias del acto chamando á Biblioteca das Figueiras (985635001) y dando os sous datos. Ha a seguirse el orde d’inscripción hasta que s’acaben as prazas.

Al aveiro d’un trabatel vaise regalar el Día del Llibro Asturiano, venres 7 de mayo, al comprar cualquera llibro ou disco en gallego-asturiano, qu’ademáis han a ter un desconto del 10 %. Nel estremo occidental asturiano participan nesa xornada as llibreirías da Veiga Casa Pérez, Patefa y San Pedro, y Pablo (Bual) y Alfonso (A Caridá). Tamén han a dispoñer d’exemplares en Uviéu as llibreirías Casa del Libro, Cervantes y Trabe.  
 

Información complementaria