llinguastur.eventos.del 08/05/2021 llinguastur.eventos.al 07/05/2021
17:00 - 18:30
Sala Loreto. c/ Loreto, s/n .Colunga
Alcuentu de Ruma Barbero col públicu infantil en Colunga

Ruma Barbero, recibió en 2019 el Premiu Alfonso Iglesias de Cómic en llingua asturiana cola obra Seltegu.

El Circuitu Autores nel camín pon en contactu al públicu asturiano colos/coles autores ganadores de los premios convocaos pola Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu al traviés d’alcuentros, recitales o talleres lliterarios.