20/04/2022
18:00 - 19:00
Tinéu (Casa la Cultura de Tinéu)
Autores nel Camín. Alcuentru lliterariu cola escritora Blanca Fernández Quintana, ganadora del Premiu «Enrriqueta González Rubín» de Narrativa Moza.