24/11/2021
19:00 - 20:00
Avilés (Muséu de la Historia Urbana d'Avilés)
Alcuentru lliterariu con Xune Elipe, ganador nel 2020 del Premiu «Máximo Fuertes Acevedo» d'Ensayu en llingua asturiana cola obra Hai una llinia trazada.