16/03/2022
10:00 - 11:00
Avilés (IES Virgen de la Luz)
Autores nel Camín. Alcuentru lliterariu cola escritora Blanca Fernández Quintana, ganadora del Premiu «Enrriqueta González Rubín» de Narrativa Moza.