El Museo Etnográfico de Grandas de Salime xa dispón d’úa versión en eonaviego da súa web, alomenos dos sous contidos estáticos. Pódense conocer todas as partes del equipamento con úa descripción curtia de cada úa d’ellas: dende el cabanón d’entrada hasta a capiya, pasando pola Casa rectoral, a Casoa, a casa del molieiro, a fábrica de gaseosas, el aveirugo, el horro ou el molín. 

Tamén se pode atopar información sobre as condicióis de visita de grupos y escolares, y pral acceso d’investigadores ás súas instalacióis, ademáis de poder conocer el llabor del área de conservación del museo. 

A traducción féxose en colaboración cua Dirección Xeneral de Política Llingüística y, a petición del Museo, tentóu d’axustarse as características da fala de Grandas de Salime. 
 

Información complementaria