A lliteratura en eonaviego vivíu nestas dúas décadas últimas úa medría nel sou cultivo axudada polas publicacióis das institucióis asturianas. Pódese atopar a producción editorial nesta llingua nel Buscador bibliográfico. Tamén se poden descargar aquí dalgús títulos editaos pol Goberno asturiano pra festexar días como el das Lletras Asturianas:

Y tamén todos os númaros da revista lliteraria Trabatel.