El númaro 11 de Trabatel. Revista eonaviega de lliteratura xa ta dispoñible. Vén cargao de prosa inédita, da mao d'Emma Méndez, José Manuel Martínez Castro, Martin de Villar, Luisa Méndez Fernández, Alberto Calvín Corredoira, Alberto Castro Gión y Alejandra Gayol Rodríguez. Tamén participan cos sous versos Ricardo Saavedra Fernández-Combarro, Inmaculada Méndez Freije y Lucía Iglesias Gómez.

Hai nesta entrega cuatro autores qu'einda nun colaboraran na revista, anque dous d'ellos, Alberto Calvín Corredoira y Martin de Villar, xa tein publicaos llibros en gallego-asturiano. Os outros dous nomes novos, Inmaculada Méndez y Alejandra Gayol, eran inéditos hasta agora, col que se cumpre úa das funcióis pras que nacéu a revista, a de valir d'aveiro pra os escritores y escritoras qu'empezan. 

A revista, que ta ilustrada por úas fotos mui suxerentes de Sveta Poutilina, complétase con úa traducción del conto «A marca na parede», de Virginia Wolf, y a reseña que fai María José Fraga del poemario de Conchita Álvarez Lebredo Na palma da túa mao

A edición de Trabatel pensóuse enguano pra regalarse nel Día el Llibro este venres 2 d'outubre pola compra de llibros ou discos en gallego-asturiano nos establecementos del estremo occidental asturiano.

Pódese descargar el PDF da revista nel apartao de Publicacióis.

Información complementaria