El director xeneral de Política Llingüística, Antón García, participóu este 31 de mayo en Tapia na presentación del llibro Bolo, d'Inés de Lavandera, obra ganadora del II Premio «Quiastolita» de Lliteratura Infantil y qu’agora edita a Fundación Parque Histórico del Navia col axuda da Conseyeiría de Cultura.

Antón García afirmóu na presentación del obra que «el futuro das llinguas minorizadas ta en asegurar que nun se corte a tresmisión de padres y madres a fiyos y fiyas, pro ei os bolos y bolas tein un papel vital. Nun tempo, eran ellos os que cuntaban os contos al pé da cocía ou da llareira y ese acto de comunicación diario era fundamental pra qu’os máis pequenos seguiran usando a mesma llingua qu’os veyos. Na actualidá eso foi perdéndose. Paréceme que llibros como el d’Inés poden axudar a erguer por un bocadín esa ponte entre bolos y netos. Mentres se pasan as foyas, mentres se lle y se disfruta cuas ilustracióis, a llingua da casa volve ser a que se veu tresmitindo nesta terra de xeneración en xeneración».

Agora, Bolo vai chegar ás escolas y bibliotecas municipales das comarcas Parque Histórico del Navia y Ozcos-Eo. Ademáis, a Fundación pon a disposición del público en xeneral el llibro na súa páxina web, unde pode descargase en formato PDF.
 

Información complementaria